Hoppie Zorg Ambulante jeugdzorg, Goirle

In mei en juni 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Hoppie Zorg Ambulante Jeugdzorg te Goirle. De aanbieder heeft met de genoemde verbetermaatregelen aangegeven aandacht te hebben voor een aantal van de verbeterpunten die zijn genoemd in het rapport. De inspectie verwacht dat de aanbieder met al de genoemde verbeterpunten uit het rapport aan de slag gaat en voornemens tot uitvoering brengt.