Einde aanwijzing en cliëntenplafond voor Majestic Home Care in Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Majestic Home Care (MHC) in Amsterdam beëindigd. MHC heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dit was er aan de hand

Eind januari heeft de inspectie MHC een aanwijzing gegeven. Het eerste deel van de aanwijzing om te voldoen aan de normen voor bevoegd en bekwaam personeel en medicatieveiligheid is op 25 maart beëindigd. Tegelijkertijd is de cliëntenstop die voor MHC gold, omgezet in een cliëntenplafond. Het deel van de aanwijzing om te voldoen aan normen om de wensen en behoeften van cliënten centraal te stellen, integrale zorg te bieden en te sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg bleef wel van kracht.

Dit heeft MHC gedaan

De tekortkomingen zijn voldoende opgelost. MHC voldoet nu aan de normen die in de aanwijzing zijn opgenomen voor goede en veilige zorg. MHC inventariseert aantoonbaar de zorgbehoeften, wensen en cliëntgebonden risico’s en stemt de zorg en ondersteuning hierop af. Zo is MHC overgestapt op een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD), waarbij cliënten toegang hebben tot hun eigen dossier. Daarnaast ziet de inspectie een lerende cultuur waarin zowel de zorgverleners als de bestuurder zich ontwikkelt.

Hoe nu verder

Het aanwijzingstraject inclusief het ingestelde cliëntenplafond is beëindigd. De inspectie blijft MHC in het reguliere toezicht volgen.

Documenten

Majestic Home Care B.V. Amsterdam einde aanwijzing deel II juli 2021

Majestic Home Care