Factor 5 B.V. Groningen

In januari 2021 brachten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder van de gemeente Groningen een gezamenlijk bezoek aan Factor 5. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van Beschermd Wonen (Wmo) en jeugdhulp met verblijf (Jeugdwet) op de locatie in Ten Boer.

De toezichthouders concluderen dat de locatie Ten Boer van Factor 5 op alle normen voldoet of grotendeels voldoet aan de verwachtingen. De toezichthouders volgen de voortgang van de verbeteringen.