CBP Het Samenhuis, Locatie Zuidlaren

In februari 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij CBP Het Samenhuis, locatie Zuidlaren. Eerder, in juli 2020, bracht de inspectie een rapport uit over de kwaliteit van de jeugdhulp van de locatie van Het Samenhuis in Sappemeer. Aanleiding voor het toezicht in Zuidlaren vormden signalen over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp die de inspectie ontving van een regionale/gemeentelijke inkooporganisatie. Doel van het toezicht was om te bepalen of Het Samenhuis verantwoorde jeugdhulp biedt. 

De inspectie deed geen onderzoek naar de signalen maar wilde zich met name een breed beeld vormen van de kwaliteit van de jeugdhulp die Het Samenhuis biedt. 

Het Samenhuis voldeed op het moment van het toezicht aan alle onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij 4 verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. 

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.