Rapport Zorgboerderij De Ruimte

Na een toezichtbezoek in december 2020 heeft Zorgboerderij De Ruimte op verzoek van de inspectie concrete verbeteringen doorgevoerd.
De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit dat De Ruimte ook de resterende verbeterpunten doorvoert in de praktijk.