Gezinshuis Kern 5, Ermelo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp
 

In november 2020 heeft de inspectie een toets nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij  Gezinshuis Kern 5. Doel van het toezicht was om te bepalen of Kern 5 verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor de set met 15 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst. 

Kern 5 voldeed op het moment van het onderzoek aan 14 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe Toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle 15 beoordeelde verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Kern5 uitgevoerd op basis van het toetsingskader Het JIJ-kader.