Vulpes Antrem, Acquoy

In oktober 2020 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Vulpes Antrem. Doel van het toezicht was om te bepalen of Gezinshuis Vulpes Antrem verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor de set met 15 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst.

Gezinshuis Vulpes Antrem voldeed op het moment van het onderzoek aan 13 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe Toetreders jeugdhulp.

Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle 15 beoordeelde verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf nu toezicht bij gezinshuis Vulpes Antrem uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor Jeugd (VHJ).