De kwaliteit van de zorg voor cliënten van Harten Hoeve B.V., hertoets vervolgaanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid deden in oktober 2020 onderzoek bij Harten Hoeve B.V. naar de aanwezigheid van voldoende deskundig personeel. In juni 2020 gaf de inspectie de organisatie een vervolgaanwijzing, aangezien de deskundigheid al meerdere malen als onvoldoende werd beoordeeld. Eerder onderzoek bij Harten Hoeve B.V. door beide toezichthouders vond plaats in februari 2019, oktober 2019 en april 2020.

Harten Hoeve B.V. is een zorgmanege met zes woonlocaties in de gemeenten West Betuwe en Buren. De organisatie biedt hulp aan 60 cliënten, van wie er 23 wonen bij Harten Hoeve B.V.

Harten Hoeve B.V. voldeed op het moment van de hertoets in oktober 2020 aan de norm:

  • De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.

Op basis van de hertoets concludeert de inspectie, dat Harten Hoeve B.V. voldoet aan de vervolgaanwijzing van juni 2020. Om die reden heeft de inspectie besloten om het handhavingstraject te beëindigen. Harten Hoeve B.V. wordt hierover separaat geïnformeerd.

Harten Hoeve B.V. voldoet op dit moment aan de vereisten voor verantwoorde zorg. Bij de verdere ontwikkeling van de kwaliteit bij Harten Hoeve B.V. vragen de toezichthouders in het bijzonder aandacht voor:

  • het afronden van herstelwerkzaamheden na waterschade op de locatie HartenWeide; 
  • de beschikbaarheid van dagbesteding die aansluit bij de behoeften van cliënten; 
  • het organiseren van tegenspraak en het creëren van een omgeving waarin cliënten, naasten en medewerkers zich vrij voelen om zaken aan te kaarten.

De toezichthouders beëindigen met dit rapport het lopende toezichttraject. Zij zullen de ontwikkelingen bij Harten Hoeve B.V. volgen in het reguliere toezicht.