Via Jeugd, locatie Via Icarus, JeugdzorgPlus te Cadier en Keer

Op 16 juli 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, toezicht uitgevoerd bij Via Jeugd, locatie Via Icarus, JeugdzorgPlus te Cadier en Keer (hierna Via Icarus). Doel van het toezicht was om te bepalen of Via Icarus verantwoorde jeugdhulp biedt.

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst.

Via Icarus voldeed op het moment van het toezicht aan 11 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie verwacht dat Via Icarus maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat Via Icarus verbeteringen door moet voeren, maar dat op deze locatie op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden.

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures.
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig.

Daarnaast heeft de inspectie aandachtspunten geformuleerd op de volgende verwachtingen:

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken van de jeugdigen en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders.
  • Professionals zetten de hulp tijdig in.
  • Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de uitvoering van de hulp.
  • Professionals zijn in het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen getraind.
  • Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen.

De inspectie verwacht dat Via Icarus de verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Dit verbeterplan moet voor 12 oktober 2020 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.