Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Locatie Midgaard, Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard in Den Haag een aanwijzing gegeven. De kwaliteit van zorg bij Midgaard, een gesloten jeugdzorg locatie waar 46 jongeren wonen, schiet tekort. De inspectie concludeert dat de hulp- en zorgverlening bij Midgaard niet voldoet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Daarom krijgt deze locatie een aanwijzing. Midgaard mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat de tekortkomingen zijn weggenomen.

Zie hieronder:

  • het rapport Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Locatie Midgaard, Den Haag 
  • de zakelijke weergave
  • de reactie van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard

Inmiddels voldoet Midgaard aan het eerste onderdeel van de aanwijzing.