Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen

 Als gevolg van toenemende resistentieproblematiek ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sinds een aantal jaar intensiever toe op infectiepreventiemaatregelen in de zorg. Aan het onderwerp infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (PI) hebben we nog niet eerder aandacht besteed.

PI’s bieden eerstelijnszorg (huisartsengeneeskunde, mondzorg, ggz) die moet voldoen aan de normen en richtlijnen die ook buiten de muren van deze instellingen gelden. Daarnaast gelden er specifieke normen: normen van de dienst justitiële inrichtingen (DJI) voor de zorg in penitentiaire inrichtingen en normen van het landelijk centrum voor hygiëne en veiligheid (LCHV).

De inspectie zag dat er veel op orde was in de penitentiaire inrichtingen op het gebied van infectiepreventie en infectieziektebestrijding. Toch zagen we ook tekortkomingen.