Reactie van de moeder op het casusonderzoek Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben onderzoek gedaan naar het overlijden van een kind in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam in maart 2019. De moeder reageert op dit onderzoek.