Aanwijzing Harten Hoeve B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 19 december 2019 aan Harten Hoeve B.V. een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 van de Jeugdwet en artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op grond van beide wetten maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen en de te nemen maatregelen van de gegeven aanwijzing openbaar.