Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2017

Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken), die in het voorafgaande jaar werden verricht. Deze rapportage gaat over het jaar 2017.

  • In 2017 werden in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er iets meer dan in 2017. De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeuren in de eerste 7 weken. Het jwas een roerig jaar voor de abortuszorg. Het faillissement van een koepel van abortusklinieken leidde er toe dat zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland werden gesloten. De inspectie heeft met waardering gezien hoe de zorgverleners in de overblijvende klinieken zich tot het uiterste hebben ingespannen om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen en goede zorg te bieden.

De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). Volgens de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) zijn abortusklinieken en ziekenhuizen met vergunning verplicht ieder kwartaal deze behandelingen aan de inspectie te melden. De registratie heeft een dekking van 100 procent.