Onderzoek naar risicoselectie met de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen: 'Op weg naar verantwoorde keuzes'

Een indicator kan een noodzakelijke verbetering in gang zetten in ziekenhuizen. De basisset indicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorg. Dat concluderen Amsterdam Public Health research institute (Amsterdam UMC), Erasmus School of Health Policy & Management en IQ healthcare in een onderzoek in opdracht van de inspectie. Lees hier de reactie van de inspectie op dit rapport.

Zorginstellingen verzamelen informatie over de zorgverlening. Op basis van deze informatie worden indicatoren opgesteld. Indicatoren worden gebruikt om de zorg te verbeteren, om binnen zorginstellingen te sturen op de kwaliteit van zorg en om verantwoording af te leggen. In de basisset zijn, in overleg met de betreffende veldpartijen, alleen de indicatoren opgenomen die als belangrijkst worden beschouwd. Dat zijn in veel gevallen indicatoren waarbij overeenstemming bestaat dat er een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is.

De bedoeling van de basisset is dat het een bijdrage levert aan het doorlopend verbeteren van de zorg. Een toezichthouder moet niet alleen problemen signaleren, maar ook een bijdrage leveren aan het verbeteren en veiliger maken van de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat de basisset daar inderdaad een bijdrage aan levert.

Een deel van de aanbevelingen uit het rapport zijn al in gang gezet. De inspectie onderschrijft de noodzaak om waakzaam te zijn dat er te veel concessies worden gedaan aan een indicator door het streven naar consensus. Ook is het de inspectie duidelijk dat er behoefte bestaat aan een persoonlijk en regelmatig contact tussen de inspectie en de veldpartijen.