Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de ggz: stand van zaken

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor in onze maatschappij. De kans dat iemand te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, is het tot nu toe niet gelukt om dit probleem terug te dringen. Jaarlijks zijn nog steeds zo’n 170.000 ouderen, 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. De gevolgen kunnen ernstig zijn en vaak levenslang merkbaar.

Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt en is iedere beroepskracht verplicht om het afwegingskader van zijn beroepsgroep te gebruiken. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruitziet. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid, moet er altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Dit moet ook wanneer de zorgverlener zelf geen hulp kan bieden of organiseren.