Factsheet: kwaliteitseisen vaak niet bekend bij nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders

Deze rapportage gaat over onderzoeksresultaten van ons toezicht bij 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg in 2017.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) rapporteert hierover om extra aandacht te vragen voor de noodzaak dat cliënten en zorgaanbieders zich tijdig informeren over wat goede zorg is.