Infectiepreventie, een kwestie van gedrag en een lange adem

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid.
Eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasontsteking) kunnen hierdoor weer levensbedreigend worden. De aanpak van antibioticaresistentie in de Nederlandse ziekenhuizen berust op het terugdringen van onnodig gebruikte antibiotica en het uitvoeren van de juiste infectiepreventiemaatregelen, om verdere verspreiding van resistente bacteriën te
voorkomen.

De meest basale onderwerpen zijn in een aantal ziekenhuizen nog altijd niet op orde

In 2013 en 2015 heeft de inspectie thematisch toezicht uitgevoerd naar naleving van de richtlijnen voor infectiepreventie. In de toezichtronde in 2017 werd naast de praktische aspecten van infectiepreventie zoals schoonmaak en isolatie ook beoordeeld hoe de ziekenhuizen het antibiotic stewardship hebben geïmplementeerd en hoe de verantwoordelijkheden rondom infectiepreventie zijn geregeld.

Hoewel de algemene conclusie van het rapport is dat de resultaten beter zijn dan in vorige rondes is een andere conclusie van het rapport toch ontluisterend: De meest basale onderwerpen zijn in een aantal ziekenhuizen nog altijd niet op orde. En dat is zorgelijk.

Toezicht kan leiden tot significante verbeteringen. De inspectie laat niet los, daar is het onderwerp te belangrijk voor. Ziekenhuizen moeten vooral zelf de kwaliteit van infectiepreventiemaatregelen meten. Daarbij blijft het uitgangspunt dat de patiënt zich verzekerd moet weten van goede zorg, in welk ziekenhuis dan ook.