Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere Klinieken nog beter

Particuliere klinieken kennen een grote diversiteit in de zorg die zij leveren en zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse zorglandschap. IGJ maakt zich zorgen over het infectiepreventiebeleid en over het operatief proces binnen de particuliere klinieken nu blijkt dat in de getoetste klinieken de vigerende richtlijnen op dit gebied onvoldoende worden nageleefd.

Sinds 2015 is het toezicht op de particuliere klinieken geïntensiveerd. De rapporten ‘Het Resultaat Telt 2014 Particuliere Klinieken’ en ‘Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder’ gaven daartoe alle aanleiding.

Wat voorop staat is dat de patiënt er altijd op moet kunnen vertrouwen dat de zorg goed en veilig is

Waar de inspectie risico’s constateerde, zijn in de bezochte klinieken verbetermaatregelen opgelegd en is de zorg op deze punten verbeterd. Het is echter noodzakelijk dat het veld zelf breed in beweging komt en de noodzakelijk verbeteringen doorvoert en de sector zich verder professionaliseert