Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz (2015 - 2016)

IGJ wilde aan de hand van de normen van het toetsingskader Terugdringen separeren nagaan of aan het beleid om het separeren terug te dringen voldoende uitvoering werd gegeven. Daarnaast wilde de inspectie onderzoeken of de besluitvorming over en de uitvoering van bepaalde dwangbehandelingen zorgvuldig waren geweest. Ten aanzien van toegepaste middelen of maatregelen wilde zij toetsen of voldaan was aan de wettelijke eisen die daarvoor gelden.