De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan deze slachtoffers. Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.