Percutane Coronaire Interventie (PCI-)centra zonder hartchirurgie op locatie voldoen nog niet op alle terreinen aan de randvoorwaarden voor goede zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft 14 ziekenhuizen bezocht die een Percutane Coronaire Interventie- (PCI)-centrum hebben en niet over hartchirurgie beschikken. Uit deze bezoeken blijkt dat de voorwaarden voor goede zorg nog niet op alle terreinen voldoet. Bovendien blijkt dat er doorlopend aandacht nodig is om de uitkomsten van zorg te kunnen gebruiken om te blijven leren en verbeteren.