Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2016

Jaarlijks rapporteert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in het voorafgaande jaar in Nederland werden uitgevoerd. Het betreft de afbrekingen tot 24 weken zwangerschapsduur.

  • In 2016 werden in Nederland 30.144 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er 659 minder dan in 2015.

De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). Volgens de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) zijn abortusklinieken en ziekenhuizen met vergunning verplicht ieder kwartaal deze behandelingen aan de inspectie te melden. De registratie heeft een dekking van 100 procent.