Onderzoek Nieuwe Toetreders Jeugdhulp Natuurkr8

Natuurkr8 is in juni 2016 gestart met het aanbieden van jeugdhulp met verblijf op basis van de Jeugdwet. In mei 2017 hebben de inspecties een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij deze aanbieder. Natuurkr8 voldeed op het moment van het onderzoek aan twaalf van de vijftien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft Natuurkr8 maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de vijftien verwachtingen. Dit betekent dat de inspecties deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwen als nieuwe toetreder.