Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2015

Jaarlijks rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg de gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in het voorafgaande jaar in Nederland werden uitgevoerd. Het betreft de afbrekingen tot 24 weken zwangerschapsduur.

  • In 2015 werden 30.803 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 442 meer dan in 2014.

De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). Volgens de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) zijn abortusklinieken en ziekenhuizen met vergunning verplicht ieder kwartaal deze behandelingen aan de inspectie te melden. De registratie heeft een dekking van 100 procent.