Veilig voorschrijven moet beter

Medicijngebruik leidt nog steeds tot veel gezondheidsschade die voorkomen kan worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg besteedt vanaf 2014 aandacht aan het veilig voorschrijven van medicijnen om de medicatieveiligheid te verbeteren. De inspectie onderzocht hoe verschillende zorgaanbieders omgaan met het voorschrijven van medicijnen.

In 2015 en 2016 zijn huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor mensen met een beperking, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg bezocht. Per sector is een sectorrapportage gemaakt. Het rapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ bevat het geaggregeerde beeld over de sectoren heen. De resultaten laten zien dat aandacht voor medicatieveiligheid nodig blijft.