Overzicht bezochte instellingen onderzoek voorwaarden voor veilig voorschrijven

Een overzicht van instellingen die door de inspectie zijn getoetst in het kader van het rapport 'Veilig voorschrijven moet beter'. Bezochte huisartsen zijn in dit overzicht niet opgenomen omdat de rapporten van die bezoeken niet gepubliceerd zijn.