Beknopte weergave rapport 'Veilig voorschrijven moet beter'

Veilig medicijngebruik begint bij goed voorschrijven. Veilig voorschrijven gaat over veel meer dan afzonderlijke zorggebieden. Het gaat om het veiliger maken vande hele zorg. Juist de samenhang is van belang. De inspectie toetst bij zorgverleners en instellingen in alle zoggebieden waar patiënten/ cliënten medicijnen voorgeschreven krijgen.