Resultaten toezicht op veilige toepassing van implantaten in ziekenhuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in 2021 en 2022 in totaal 15 ziekenhuizen. Wij wilden zien hoe zij omgaan met de randvoorwaarden voor veilige toepassing van implantaten. Onze conclusie: ziekenhuizen voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden, maar op een aantal punten is verbetering nodig. 

Bij haar bezoeken richtte de IGJ zich op de thema’s aanschaf, introductie, registratie en voorlichting. De inspectie ziet dat vooral verbetering mogelijk is bij het volgen van procedures en de interne samenwerking bij de aanschaf van implantaten. De meeste patiënten waren tevreden over de informatie die zij kregen over de ingreep en het implantaat. Daarbij is het wel belangrijk dat de informatie voor hen terug te vinden is.