Anders organiseren van ouderenzorg bij krapte op de arbeidsmarkt

Zorgaanbieders en zorgverleners in de ouderenzorg hebben te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Zorgaanbieders in de ouderenzorg verkennen oplossingen om de zorg anders te organiseren. Dit doen zij zowel individueel als in netwerkverband. In 2022 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezichtbezoeken aan een aantal van deze aanbieders.

In deze publicatie licht de inspectie ter inspiratie 6 voorbeelden uit waar ouderenzorg anders wordt georganiseerd.

Update 20-6-2023:  Deze publicatie is aangepast. Op pagina 2 is bij het voorbeeld 'Flexibel en zorginhoudelijk roosteren' extra informatie toegevoegd. Onder meer over intekenen op zorgopdrachten.