Interventiebeleid WMO

Medisch-wetenschappelijk onderzoek moet veilig en betrouwbaar zijn. Hiervoor geldt zowel nationale als internationale wet- en regelgeving. In het onderstaand interventiebeleid staat welke interventies de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot haar beschikking heeft bij het toezicht op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

De IGJ kent een algemeen interventiebeleid. Hierin staat een overzicht van alle interventies die we kunnen nemen. Voor het toezicht op de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is Europese wetgeving van belang, met gedetailleerde voorschriften. Daarom is er naast het algemeen interventiebeleid ook dit specifieke interventiebeleid WMO.