Factsheet toezicht op implantaten (particuliere klinieken)

In 2021 heeft de inspectie zeventien particuliere klinieken bezocht die met implantaten werken. Hierbij keken we naar de onderwerpen in het toetsingskader ‘Toepassing implantaten’.

De inspectie zag dat de bezochte klinieken over het algemeen zorgvuldig omgaan met de aanschaf van implantaten en voorlichting aan patiënten. Daarnaast zijn er ook zeker verbeteringen mogelijk. De belangrijkste aanbeveling is dat particuliere klinieken beter de risico’s van een nieuw implantaat moeten onderzoeken, vóórdat ze het gaan gebruiken. Dat gebeurt wel, maar moet zorgvuldiger.