Extra tijd voor aanleveren Wzd-analyse onvrijwillige zorg 2020

Er is extra tijd voor het aanleveren van de Wzd-analyse onvrijwillige zorg 2020: de deadline is nu 21 juli 2021.

In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om onder meer een kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg. Brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl, het ministerie van VWS en de inspectie maakten afspraken over de aanlevering van deze analyse onvrijwillige zorg, anders dan wat in de Regeling zorg en dwang staat. Een van die afspraken is dat de kwalitatieve analyse eenmaal per jaar, voor 1 juli, bij de inspectie wordt aangeleverd.

Slechts een klein aantal analyses ontvangen

In het online locatieregister Wvggz/Wzd staan ruim 500 geregistreerde Wzd-zorgaanbieders. Van slechts een klein aantal van hen, heeft de IGJ op 1 juli 2021 de analyse ontvangen. De inspectie gaat ervanuit dat er meer geregistreerde zorgaanbieders zijn die in 2020 onvrijwillige zorg hebben toegepast, die valt onder de Wzd. De IGJ wil deze zorgaanbieders de gelegenheid bieden om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Daarom geeft de IGJ deze zorgaanbieders tot 21 juli 2021 de tijd om deze analyse onvrijwillige zorg alsnog aan te leveren.

Waar de analyse aan moet voldoen en hoe u deze kunt aanleveren, staat op de website van de IGJ: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.

Ook gehandicaptenzorgaanbieders moeten direct bij de IGJ aanleveren

Aanbieders van gehandicaptenzorg leveren het kwaliteitsrapport al langere tijd aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN), ten behoeve van de IGJ. Omdat de analyse over de toegepaste onvrijwillige zorg hierin opgenomen wordt, is het nodig dat het kwaliteitsrapport daarnaast ook direct bij de IGJ wordt aangeleverd, via Mijn IGJ. Zo kan de IGJ alle analyses tegelijk beoordelen, op een adequate en efficiƫnte manier. Als het kwaliteitsrapport al is aangeleverd bij het ZiN, maar nog niet bij de IGJ, verzoeken wij u om het ook bij de IGJ aan te leveren. Dit kan tot 21 juli 2021.

Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. De link hier naartoe en verdere informatie hierover staat op de website van de IGJ: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.