Beeld van vier jaar meldingen over disfunctioneren in de Medisch Specialistische Zorg bij IGJ

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om een opzegging van de samenwerking met een zorgverlener danwel het vertrek van een zorgverlener omdat die ernstig tekort is geschoten in zijn of haar functioneren  (hierna: ontslag disfunctioneren) te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die in 2016 van kracht werd.

Zowel de zorgaanbieder die meldt (melder) als de zorgverlener over wie de melding gaat, weten vaak niet wat hen na zo’n melding te wachten staat. Met dit artikel geeft de IGJ een beeld van vier jaar meldingen ‘ontslag disfunctioneren’ binnen de sector Medisch Specialistische Zorg.

Dit geeft inzicht in:

  • de aard van deze meldingen,
  • hoe de IGJ is omgegaan met deze meldingen
  • hoe de kans op ‘ontslag disfunctioneren’ kan worden verkleind

We beperken ons in dit artikel tot data uit de medisch specialistische zorg over de jaren 2016 tot en met 2019.

IGJ publiceerde hierover een artikel in Medisch Contact: Inspectie evalueert meldingen van disfunctioneren