Samenwerkprotocol JA en IGJ

De IGJ en de Jeugdautoriteit (JA) hebben hun samenwerking vastgelegd in een protocol en samenwerkingsafspraken. Beide partijen zien vanuit hun eigen verantwoordelijkheid toe op de jeugdhulp in Nederland. De samenwerking voorkomt overlap en vergroot de slagkracht.