EU richtsnoer management klinisch onderzoek tijdens de COVID-19 pandemie herzien

Vanwege de coronacrisis is het verifiëren van brongegevens voor een groot deel van het klinisch onderzoek in het gedrang gekomen. Omdat de pandemie nog steeds aanhoudt en terug naar ‘normaal’ op korte termijn niet aannemelijk is, zijn de categorieën voor klinisch onderzoek waarvoor remote source data verification kan worden ingezet wat uitgebreid. De uitbreiding betreft klinisch onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Het Europees richtsnoer, de adviezen en voorwaarden van de CCMO en de onderwerpen in het eerder door de IGJ opgestelde document (zie hierboven)  zijn onverminderd van kracht voor de duur van de pandemie en/of tot nader order. In het eerdere document van de IGJ vindt u verwijzingen naar alle relevante documenten en informatie.