Factsheet perspectief bestuurders en zorgprofessionals op IGJ-onderzoek bij calamiteiten in de medisch specialistische zorg

Zorgprofessionals zetten zich elke dag in om goede zorg te bieden. Dat gaat bijna altijd goed, maar soms gaat er iets mis. Een calamiteit moet de zorgaanbieder melden bij de inspectie. Wij vragen het ziekenhuis of de particuliere kliniek om zelf calamiteitenonderzoek te doen vanuit het oogpunt ‘leren en verbeteren binnen de eigen organisatie’. Soms besluiten wij om zelf onderzoek te doen als daar aanleiding voor is. Dat is het IGJ-onderzoek.

Leren en verbeteren is niet alleen voor zorgbestuurders en zorgprofessionals belangrijk, maar ook voor de inspectie zelf een must. Daarom bekijken wij wat het effect van ons toezicht is. Om die reden spraken we in 2019 met bestuurders en zorgprofessionals van twaalf ziekenhuizen en één particuliere kliniek bij wie eind 2017 of in 2018 een IGJ-onderzoek was geweest. We vroegen hen wat het IGJ-onderzoek in hun ogen oplevert.

Opbrengst

Bestuurders en zorgprofessionals gaven aan dat IGJ-onderzoek vaak bevestigt dat een ziekenhuis of particuliere kliniek een goede analyse van de calamiteit heeft gedaan en dat IGJ-onderzoek kan helpen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

We wisten dat een IGJ-onderzoek belastend is voor met name zorgprofessionals, maar hoe groot de impact is, bleek uit de gesprekken. Voor zowel bestuurders als zorgprofessionals is de reden waarom wij wel of niet IGJ-onderzoek doen regelmatig onduidelijk, evenals het doel ervan. Wat een IGJ-onderzoek inhoudt, de duur ervan en of en hoe men zich erop kan voorbereiden, is voor  zorgprofessionals vaak niet duidelijk.

Ook vonden bestuurders en zorgprofessionals dat IGJ-onderzoek niet substantieel bijdraagt aan het verminderen van de kans op herhaling van de onderzochte calamiteit.

Wat betekent dit voor het IGJ-onderzoek?

We verbeteren de informatie over de reden en het doel van IGJ-onderzoek. Ook willen we meer informatie geven over wat er voor, tijdens en na het inspectiebezoek gebeurt. Waar mogelijk gaan we de impact die het IGJ-onderzoek op met name zorgprofessionals heeft, verminderen.

Ook gebruiken we deze opbrengst om na te gaan op welke andere, passende manieren we eigen onderzoek kunnen doen, naast het IGJ-onderzoek.

We streven ernaar om eind 2020 onze verbeteringen te hebben doorgevoerd.