Analyse informatieronde verpleging, verzorging en thuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ruim veertig telefoongesprekken gevoerd met bestuurders in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg naar aanleiding van uitbraken van het coronavirus. In dit document staat een analyse over wat goed gaat en wat aandacht vraagt. De gesprekken werden gevoerd in augustus en september 2020. Daarnaast beschrijft de inspectie in dit document haar rol als toezichthouder.