Aandacht en ambities leiden tot terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in totaal 12 locaties bij 7 orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) en 4 instellingen voor jeugd-ggz. Alle bezochte instellingen werken aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Toch wordt vrijheidsbeperking nog regelmatig ingezet, soms ook onbewust. Dat is onwenselijk, zeker bij deze jonge en kwetsbare mensen. Juist bij deze kwetsbare en vaak beschadigde jeugdigen is het belangrijk om zorg te verlenen in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen – zoals verplicht naar de eigen kamer moeten of geplaatst worden in een afzonderingsruimte – mogen alleen als er echt geen alternatieven zijn.