Terugkoppeling indicatoren Het resultaat telt 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceert ieder jaar feedback op de door de ziekenhuizen en particuliere klinieken aangeleverde indicatoren uit de basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren. Deze feedback is een aanvulling op het feedbackinstrument spiegelinformatie kwaliteitsindicatoren (SKI) voor ziekenhuizen.

De jaarlijkse terugkoppeling is bedoeld voor zorgaanbieders en overige direct betrokkenen. De resultaten over 2018 geven inzicht in een aantal positieve ontwikkelingen en verbeteringen van resultaten. De resultaten werden door de ziekenhuizen beter toegelicht.

De oproep in de jaarlijkse terugkoppeling van vorig jaar lijkt te hebben gewerkt. De inspectie roept de ziekenhuizen op om ook toelichtingen te geven bij goede indicatoruitslagen en om de adviezen uit de richtlijnen te bespreken in de toelichting als de instelling heeft gekozen voor een andere organisatievorm.