Factsheet inspectiebezoeken met focus op samenwerking in de zorg en overdracht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt nadruk op de onderwerpen samenwerking in de zorg en overdracht, omdat uit calamiteiten blijkt dat dit een kwetsbare plek is in de zorg. Zorgverleners moeten voldoende en relevante patiëntinformatie op de juiste manier aan de opvolgende zorgverlener overdragen. Wordt er informatie vergeten over bijvoorbeeld medicatie of wordt de urgentie onvoldoende doorgegeven? Dan kan dat leiden tot risico’s voor de patiënt.