Wat zijn focusbezoeken?

De inspectie houdt proactief toezicht, gericht op de grootste risico’s in de zorg. Focusbezoeken aan ziekenhuizen en klinieken zijn korte inspectiebezoeken waarin de kwaliteit van zorg op een kwetsbare plek wordt getoetst.

 De vijf thema’s van de focusbezoeken in 2018/2019 zijn:
 
1.       bestuurlijke verantwoordelijkheid
2.       samenwerking in de zorg, gericht op de interne overdracht
3.       verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg
4.       antistolling bij een operatie
5.       medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
 
Op deze pagina zie je onze bevindingen binnen alle vijf onderwerpen. Over bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben we een websitepagina gemaakt, omdat dit toezicht stimulerend is geweest in de vorm van dialoogsessies.
 
1.       uitkomsten dialoogsessies over bestuurlijke verantwoordelijkheid
2.       factsheet samenwerking in de zorg, gericht op de interne overdracht
3.       factsheet verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg
4.       factsheet antistolling
5.       factsheet medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling