Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector

De IGJ en NZa zouden graag zien dat er een nieuwe wettelijke, open norm komt op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. Een open norm stelt beide toezichthouders in staat om te sturen op gewenst gedrag en gewenste uitkomsten, zonder te zeer voor te schrijven hoe deze bereikt moeten worden. Dit geeft zorgbestuurders en interne toezichthouders de mogelijkheid om aan de norm te voldoen op een manier die het meest passend is voor de specifieke zorgaanbieder.

De IGJ en de NZa zetten er op in dat bestuurders en interne toezichthouders hun verantwoordelijkheid voor de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering zelf nemen. Het gaat om de juiste rolverdeling tussen bestuur en intern toezichthouders van zorginstellingen, zodat er strikt in het belang van de zorginstelling wordt gehandeld. Dat staat in de vandaag uitgebrachte signaleringsbrief van de twee toezichthouders.