Overzicht informatie huisarts in Tuitjenhorn

Eind augustus 2013 ontving de inspectie een melding over het overlijden van een patiënt na ingrijpen door een huisarts in Tuitjenhorn. Vanwege aanwijzingen voor ernstig strafbaar handelen deed de inspectie vervolgens melding bij het Openbaar Ministerie (OM). Op 2 oktober 2013 legde de inspectie een bevel op om te voorkomen dat de huisarts weer zorg zou gaan verlenen. Tegelijkertijd voerde het OM strafrechtelijk onderzoek uit naar het handelen van de huisarts. Op 8 oktober 2013 overleed de huisarts door zelfdoding. Dit heeft in het najaar van 2013 geleid tot veel kritiek op het handelen van de inspectie en het OM.

De zeer trieste afloop is nooit de uitkomst geweest die de inspectie had voorzien. Wat er gebeurd is, heeft ook de inspectie zeer aangegrepen. Zoals de inspectie van zorginstellingen bij een calamiteitenonderzoek openheid verwacht, biedt ze zelf ook zo veel mogelijk openheid.

Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten, rapporten en artikelen die in de afgelopen jaren hierover zijn verschenen: