Toezichtresultaten focusbezoeken medisch specialistische zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt proactief toezicht, gericht op de risico’s in de zorg. Focusbezoeken aan ziekenhuizen en particuliere klinieken zijn bedoeld om in het veld aandacht te vragen voor de vier getoetste onderwerpen en om op een doelmatige en efficiënte wijze vast te stellen of de zorg, met betrekking tot het getoetste onderdeel, van goede kwaliteit is. In totaal zijn 91 inspectiebezoeken uitgevoerd. De vier thema`s waarop is getoetst zijn kritieke bevindingen, antistolling, dagbehandeling en stopmomenten bij poliklinische ingrepen.