Imago onderzoek Inspectie Gezondheidszorg


De IGZ heeft behoefte aan een actueel inzicht in het huidige imago en heeft daarom in 2017 een nieuwe imagometing uit laten voeren. Mede op basis hiervan kan zij peilen of de ingeslagen weg de juiste is in de beleving van haar in- en externe stakeholders. Een sterk, congruent imago is belangrijk om voldoende draagvlak te (blijven) houden bij haar relatiegroepen, een buffer op te bouwen tegen crises en incidenten en zo het beleid goed uit te kunnen blijven voeren.

'IGZ: organisatie in beweging in een complex domein'

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het huidige imago van de IGZ onder het algemeen publiek, inspectees (mensen die werkzaam zijn in de zorg), stakeholders, pati├źntenvertegenwoordigers en de eigen medewerkers van de IGZ. Door inzicht te krijgen in het imago worden kansen ge├»dentificeerd voor de optimalisatie van het beleid en de communicatie van de IGZ.