Privacybeleid IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzamelt gegevens om ons werk als toezichthouder te kunnen doen. Daarbij verwerken we veel persoonsgegevens. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat we deze persoonsgegevens goed beschermen. Met verwerken van persoonsgegevens bedoelen we: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, veranderen, opvragen, bekijken, gebruiken, doorsturen, verspreiden, samenbrengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw privacy zo goed mogelijk beschermen. En welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden we daarvoor hebben. We gebruiken hierbij de uitgangspunten die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).