Werkplan IGJ 2019

De inspectie stelt elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan (MJB) op waarin de doelstellingen en ambities zijn vastgelegd hoe zij de veiligheid en kwaliteit van zorg bewaakt en bevordert. Daar waar het MJB een strategisch document is als leidraad voor de planning en uitvoering, is dit werkplan de uitwerking van een aantal in het MJB genoemde doelstellingen en ambities in 2019.

Gezondheid is het grootste goed in ons leven. Goede gezondheidszorg en jeugdhulp zijn daarvoor van groot belang. In Nederland kunnen we daarop vertrouwen. En dat willen we graag zo houden. Daarom houdt de inspectie toezicht op veiligheid en kwaliteit van de zorg.