Basisset Medisch Specialistische Zorg 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis of particuliere kliniek extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de inspectie jaarlijks de Basisset kwaliteitsindicatoren uit. Dit is de zestiende jaargang. De gegevens van deze indicatoren worden gepubliceerd op dhd.nl.