Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis of particuliere kliniek extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de inspectie jaarlijks de Basisset kwaliteitsindicatoren uit. Dit is de vijftiende jaargang.
De gegevens van deze indicatoren worden per ziekenhuis gepubliceerd op www.dhd.nl.